U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

CURSUSJAAR  2019- 2020

VAKANTIEDAGEN

- herfstvakantie                         10 oktober 2020  t/m 18 oktober 2020 (noord)

                                               17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020 (midden)
- kerstvakantie                          19 december 2020  t/m 3 januari 2021
- voorjaarsvakantie                    20 februari 2021  t/m 28 februari 2021 (midden)
                                               20 februari 2021  t/m/ 28 februari 2021 (noord)
- Goede Vrijdag en Pasen           2 april 2021 t/m  5 april 2021

- Koningsdag                             27 april 2021 (dinsdag)
- meivakantie                            1 mei 2021  t/m 9 mei 2021
- zomervakantie                        10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 (noord)
                                               17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 (midden)

 

 

 

 

 

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN1. Cursus gaat door bij voldoende aanmelding. 
2. De inschrijving geldt voor genoemde periode en cursus.
3. Wanneer het minimaal aantal inschrijvingen gehaald is, ontvangt u een bevestiging. Aan het begin van de cursus krijgt u een factuur via uw opgegeven e-mailadres.
4. Aanmelden verplicht je u principe tot deelname.
5. Vanaf het moment van bevestiging heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze tijd kunt u kosteloos annuleren, alleen schriftelijk via gosia@kpnmail.nl . Annulering buiten deze periode verplicht u 30% van het cursusgeld te betalen.
6. Mocht u van vanwege langdurige gezondheidsredenen niet alle lessen kunnen volgen, kan lesgeld in mindering worden gebracht. Wij bespreken dit op individueel niveau.
7. Bij verhindering kunt u in overleg de les op een andere cursusdag inhalen.
8. Per cursus is 1x lesuitval door de ziekte van de docent voor eigen risico. Bij meer uitval wordt vervanging gezocht, of krijgt u korting op betaalde lesgeld.
9. Ik zal via diverse kanalen aandacht vestigen op mijn les en workshop activiteiten. Hierdoor worden af en toe in de les foto´s gemaakt. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit uiteraard aangeven en zal ik daar rekening mee houden.

10.In verband met covid-19 gelden in 2020 aanvullende annuleringsvoorwaarden. Als een bijeenkomst vervalt omdat fysieke samenkomst door overheidsmaatregelen niet mogelijk is, wordt deze bijeenkomst ingehaald. In het geval dat een cursus of traject in zijn geheel zou          komen te vervallen, kunnen deelnemers kiezen voor een online begeleiding, voor uitstel van deelname.

    De cursist kan alleen aanspraak maken op het terugbetalen van lesgeld voor een periode als de docent recht heeft op overheidssteun.

11.Bij het aanmelden stemt u met deze algemene voorwaarden.