Kalender en algemene voorwaarden

 
CURSUSJAAR 2023 - 2024
VAKANTIEDAGEN:

- herfstvakantie

noord: 21 oktober t/m 29 oktober 2023

midden: 14 oktober t/m 22 oktober 2023

- kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

- voorjaarsvakantie

noord: 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024

midden: 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024

- 2de Paasdag 1 april 2024 (maandag)

- Koningsdag 27 april 2024 (zaterdag)

- meivakantie 27 april 2024 t/m 5 mei 2024

- zomervakantie

noord: 20 juli 2024 t/m 1 september 2024

midden: 13 juli 2023 t/m 25 augustus 2024


ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Cursus gaat door bij voldoende aanmelding.

2. De inschrijving geldt voor genoemde periode en cursus.

3. Wanneer het minimaal aantal inschrijvingen gehaald is, ontvangt u een bevestiging. Aan het begin van de cursus krijgt u een factuur via uw opgegeven e-mailadres.

4. Aanmelden verplicht u in principe tot deelname.

5. Vanaf het moment van bevestiging heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze tijd kunt u kosteloos annuleren, alleen schriftelijk via gosia@kpnmail.nl . Annulering buiten deze periode verplicht u 80% van het cursusgeld te betalen.
Na aanmelding voor een workshop heeft u 7 dagen bedenktijd . U kunt annuleren schriftelijk via gosia@kpnmail.nl . Annulering buiten deze periode verplicht u 80% van het workshopgeld te betalen.

6. Mocht u van vanwege langdurige gezondheidsredenen niet alle lessen kunnen volgen, kan lesgeld in mindering worden gebracht. Wij bespreken dit op individueel niveau.

7. Bij verhindering kunt u in overleg de les op een andere cursusdag inhalen.

8. Per cursus is 1x lesuitval door de ziekte van de docent voor eigen risico. Bij meer uitval wordt de les (lessen) aan het eind van de cursusperiode ingehaald.

9. Ik zal via diverse kanalen aandacht vestigen op mijn les en workshop activiteiten. Hierdoor worden af en toe in de les foto´s gemaakt. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit uiteraard aangeven en zal ik daar rekening mee houden.

10. In het geval van een mogelijke pandemie gelden er vanaf het cursusjaar 2021 aanvullende voorwaarden. Als een bijeenkomst vervalt doordat een fysieke samenkomst door overheidsmaatregelen niet mogelijk is, wordt deze bijeenkomst ingehaald door online begeleiding.
Deze online begeleiding kan in overleg in groepsverband of/en individueel opgezet worden. De cursist kan alleen aanspraak maken op het terugbetalen van het lesgeld voor een bepaalde periode als de docent aanspraak kan maken op overheidssteun.

11. De workshops kunnen gratis 14 dagen van de afgesproken datum geannuleerd worden via gosia@kpnmail.nl. Annulering buiten deze periode verplicht u 100% van het workshopgeld te betalen.

12.Bij het aanmelden stemt u in met de algemene voorwaarden.